A „BICE-BÓCA” Alapítványt 1990 szeptemberében a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) hozta létre. Célunk a Magyarország területén élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött, fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és családjuk támogatása, különösen tanulmányaik segítése, habilitációjuk elősegítése, szabad idejük szervezése, életkörülményeik javítása. Emellett törekvésünk, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élők – mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport – sajátos helyzetére, a többszörös megkülönböztetés problémájára.

Tevékenységünket az 1999-es évtől kiemelkedően közhasznú szervezetként végezzük. Céljainkkal összhangban 1991–1998 között Országos Utazó Szakmai Szolgálatot működtettük, mely program azon intézmények ellátását segítette, ahol mozgássérült gyermekeket integráltan gondoznak, nevelnek, oktatnak. E programunk modellértékű volt, és hosszú távon befolyásolta a mozgássérült gyermekek integrációjának kialakulását, hiszen 1998-tól e rendszer működtetése már állami feladattá vált.

Alapítványunk kuratóriumának elnöke az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjaként is képviseli a fogyatékos gyermeket nevelő családok érdekeit. Az Országos Fogyatékosságügyi Programba, valamint a 2015-2018-ra szóló Intézkedési Tervébe több olyan elem is bekerült, melyet a „BICE-BÓCA” Alapítvány már 2000-es évek elején javasolt.

Az elmúlt huszonkilenc évben számos kiadványt és módszertani füzetet készítettünk a családok és a velük foglalkozó szakemberek számára. 2016-ban jelent meg a legfrissebb, országos terjesztésű kiadványunk, mely egyrészt bemutatja az elmúlt negyedszázad sikereit, eredményeit, másrészt naprakész információkkal segíti a fogyatékos gyermeket nevelő családok jogérvényesülését.

Alapítványunk országos helyzetfeltáró kutatást végzett a fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményeiről. A kutatás eredményeit szolgáltatásaink tervezésében, fejlesztésében hasznosítjuk. 2015-ben országos életút pályázatot hirdettünk meg mozgássérült édesanyáknak, illetve azoknak, akik sérült gyermeket nevelnek, és a tanulságos, pozitív példát, közösségi erőt indikáló pályaműveket a nagy példányszámú Humanitás újságban is közzétettük.

2016-ban integrált ifjúsági közösségi teret hoztunk létre Budapesten és Szolnokon, hogy segítse a 12-29 éves mozgássérült gyermekek és fiatalok aktív társadalmi részvételét: megszilárdítsuk a közösségi hovatartozásuk érzését, csökkentsük elszigetelődésüket, magányosságukat.

Huszonkilenc éve rendezünk szabadidős és kulturális programokat a fogyatékos gyermeket nevelő családok részére. 2015-ben Országos Gyermek és Ifjúsági Találkozót tartottunk, hogy a „bicés” fiataljaink számára megteremtsük a személyes találkozás lehetőségét, illetve naprakész információkkal segítsük a szülőket és a fiatalokat. A „BICE-BÓCA” táborok eddig több mint négyezer-ötszáz személy számára nyújtottak élményt, közösséget és kikapcsolódást. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával 2016-ban, 2017-ben és 2017-ben Fonyódligeten, akadálymentes környezetben élménytábort rendeztünk hatvan fő részére. Olyan programok várták a táborozókat, amelyek ép társaiknak mindennaposak, de számukra a hétköznapokban elérhetetlenek, és hosszú távra nyújtanak számukra örömet adó, társas kapcsolatokat eredményező élményt. A tábor sikere hozzájárult alapítványunk jó hírnevének, ismertségének növeléséhez is, továbbá az önkéntesség kultúrájának népszerűsítéséhez, összességében pedig a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet pozitív irányú megváltoztatásához.

2017-ben modellprogramot indítottunk: sorsfordító tréninget tartottunk Békéscsabán, Budapesten és Szolnokon, hogy változzon a családban a fiatalok jövőjével kapcsolatos gondolkodásmód. Még ma is kevés fogyatékos fiatalnak van esélye sikeres, aktív jövőre, mivel iskolai végzettségük jóval alacsonyabb a népesség egészénél. A tréningen a családok olyan jó példákat, pozitív modelleket kaptak, melyek tapasztalatait beépíthetik jövőjük tervezésére. A személyes példák alapján megmutattuk, hogy környezetük elvárásainál többre is képesek, van útjuk az érvényesüléshez és ahhoz, hogy a társadalom aktív, alkotó tagjaivá váljanak.

Az alapítvány 2006-tól társadalmi tevékenységein túlmenően szociális szolgáltatásokat is nyújt.

Budapesten az Aranyeső Integrált Támogató Szolgálat, míg Szolnokon a Bice-Bóca Integrált Támogató Szolgálat működtetésével segíti a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását.

Támogató Szolgálat bemutatás:

A támogató szolgálat a fogyatékos személyek szükségleteinek speciális, az ellátott életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő kielégítését személyi segítő és szállító szolgáltatás működtetésével végzi. A szállító szolgáltatás a fogyatékos személy(ek) részére speciálisan kialakított gépjárművel, szükség esetén személyi segítő jelenlétében a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutását biztosító szolgáltatás. A támogató szolgálat célcsoportja azon súlyosan fogyatékos személyek, akik látási-, hallási-, értelmi-, mozgásszervi- fogyatékosság, pervazív fejlődési zavarok, halmozott fogyatékosság, illetve egyéb fogyatékosság jogán fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.dnek.