Tisztelt Látogató!

Oldalunk jelenleg fejlesztés alatt áll, amely befejezéséig szíves türelmét kérjük!

Közhasznúsági beszámolók

 • Az Alapítvány Közleménye a 2015. évi adó 1% felhasználásáról megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2016. évi mérleg és közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány Közleménye a 2014. évi adó 1% felhasználásáról megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2015. évi mérleg és közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány Közleménye a 2013. évi adó 1% felhasználásáról megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány Közleménye a 2012. évi adó 1% felhasználásáról megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.
 • Az Alapítvány 2008. évi közhasznúsági beszámolója megtekinthető itt.

Az alapítvány bemutatása

Bemutatkozás

A Bice-Bóca Alapítványt 1990 szeptemberében a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) hozta létre. Alapítványunk célja a Magyarország területén élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött, fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és családjuk támogatása, különösen tanulmányaik segítése, habilitációjuk elősegítése, szabadidejük szervezése, életkörülményeik javítása. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékossággal élők, mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport sajátos helyzetére, a többszörös megkülönböztetés problémájára.

A Bice-Bóca Alapítvány jelenlegi működésének bemutatása

Kiadványok szerkesztése, kiadása:

 • ?Együtt a többiekkel egy-másért? előadás-gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről
 • Módszertani füzetek

Szülők Országos és Regionális Segítő Hálózata (SORS-Háló) szervezése

Alapítványunk 2007 év végén létrehozta az Országos Önkéntes Szülői Hálózatot, melynek célja a fogyatékos gyermeket nevelő szülők összefogása, aktivizálása, hatékony információs és tapasztalat kicserélési rendszer működtetése, a szülők különböző értékeinek, tudásának, tapasztalatainak, potenciáljának kamatoztatása a közös érdekeik érvényesítéséért. A programban jelenleg egy főállású munkatárs kezdte meg a hálózatszervezés alapjainak kialakítását. A program fejlesztés alatt áll.

Kutatás a mozgássérült gyermekek és a családok helyzetről

A Bice-Bóca Alapítvány 2001. évben országos helyzetfeltáró felmérést végzett a fogyatékos gyermeket nevelő szülők megkeresésével. A kutatási anyag megállapításai a mai napig aktuálisak.

Bice-Bóca Tábor

Alapítványunk minden évben megrendezi a tábort, és mindig figyelemmel van az előző évben felmerült igényekre és tapasztalatokra. Magyarországon sajnos kevés olyan speciálisan épített környezet található, amelyet kerekesszékkel, bottal, valamint nehezen közlekedve használni lehet. 19 éve rendszeresen szerveződő táborokra az igény egyre nagyobb, és egyre több a jelentkező.

Információnyújtás, tanácsadás, felvilágosítás

Alapítványunk egyik fő tevékenysége a fogyatékos gyermeket nevelő családok részére biztosított információs szolgáltatás. Akkreditált telephelyeink mindegyikén működtetünk információs irodát.

Forrásfejlesztés

Alapítványunk 2007. évben létrehozott egy pályázatíró csoportot, mely az Alapítvány céljait szolgáló, a fogyatékos gyermekek és családjaik társadalmi integrációját eredményező projektek megvalósítását, lebonyolítását szolgáló források felkutatásával, a források megpályázásával foglalkozik.

A Bice-Bóca Alapítvány intézményei

Alapítványunk társadalmi tevékenységein túl szociális szolgáltatási tevékenységet is végez. Országosan két telephelyen, korábban hat, önálló szolgálat összevonásával két integrált támogató szolgálatot működtetünk a fogyatékossággal élő emberek, a fogyatékos gyermeket nevelő családok életminőségének javításáért. Szolgálataink 2008. évtől MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer szerint működnek.

Elérhetőségek

Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért

Az Alapítvány alapításának éve:1990.
Jogerős bírósági határozat száma:Pk.64026/1990
Az Alapítvány közhasznúsági fokozata:kiemelkedően közhasznú
Az Alapítvány képviselőjének neve:Czeglédiné Kovács Ágnes
Az Alapítvány adószáma:19651893-1-41
Az Alapítvány számlaszáma:UniCredit Bank 10918001-00000081-20410004

Székhely elérhetőségei:

Cím:1032 Budapest, San Marco út 76.
Telefon:06/1/388-2388
E-mail:bicebocaalapitvany@gmail.com
Kuratóriumi elnök:06/70/337-0996

Szervezeti egységek elérhetőségei:

Szervezeti és gazdasági menedzsment

Cím:5600 Békéscsaba, Kölcsey út 27.
Tel:06/66/325-014
Fax:06/66/439-968

Bice-Bóca Integrált Támogató Szolgálat

Cím:5000 Szolnok, Czakó E. u. 8/a.
Tel/fax.:06/56/342-375
Mobil:06-70-337-0995

Aranyeső Integrált Támogató Szolgálat

Cím:1032 Budapest, San Marco út 76.
Tel:06/1/388-2388
Mobil:06-70-455-5479